ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από διαλέξεις Ελλήνων και διακεκριμένων ομιλητών από το εξωτερικό, στρογγυλά τραπέζια, συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί  υπό τη μορφή προφορικών ανακοινώσεων ή ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Οι συγγραφείς παρακαλούνται όπως αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Εντούτοις, η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Δείτε όλες τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις πατώντας εδώ

 

BIΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 16-19.12.2021

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25.10.2021

Τελετή Έναρξης: 16 Δεκεμβρίου 2021

Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων: 19 Δεκεμβρίου 2021

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας