Το 30ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 15-19 Δεκεμβρίου 2021, σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αίσθημα ευθύνης αποφάσισε να διεξάγει το Πανελλήνιο Συνέδριό της σε υβριδική μορφή.

Ξενοδοχείο Διεξαγωγής Συνεδρίου 

InterContinental Athenaeum Athens
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93,
Αθήνα 117 45, 21 0920 6000
http://athenaeum.intercontinental.com/ 

Κλασικό, αριστοκρατικό, σύγχρονο και μοντέρνο, το Athenaeum InterContinental βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, μόλις λίγα βήματα από το κέντρο, εντυπωσιακό στις λεπτομέρειές του, μελετημένο σοφά για διαμονή, εστίαση και διοργάνωση εκδηλώσεων. Έχοντας 35 συνεδριακές αίθουσες για επαγγελματικές συναντήσεις και δεξιώσεις, 3.500τ.μ. διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου, 350 αυθεντικά έργα τέχνης επώνυμων καλλιτεχνών, περιουσία του ξενοδοχείου InterContinental, υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αναρίθμητες δυνατότητες υποδομής, φυσικό φωτισμό στις αίθουσες υποδοχής και διαλειμμάτων αλλά και σε αίθουσες συναντήσεων, το Athenaeum InterContinental αποτελεί ένα διαμάντι φιλοξενίας στο πιο κομβικό σημείο της Αθήνας.

Τρόποι Πρόσβασης

Τραμ
Στάση: Νέος Κόσμος
Απόσταση: 0,2χλμ. νοτιοδυτικά του ξενοδοχείου

Μετρό
Στάση: Συγγρού / ΦΙΞ
Απόσταση: 1χλμ. νότια του ξενοδοχείου

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίου  15-19 Δεκεμβρίου 2021
Προθεσμία υποβολής εργασιών  25 Οκτωβρίου 2021
Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δε διατίθεται μετάφραση για τις ομιλίες των ξένων ομιλητών.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας Συνεδρίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
16/12/2021 08:30 - 20:00
17/12/2021 07:30 - 20:30
18/12/2021 07:30 - 20:30
19/12/2021 08:30 – 14:00

Αίθουσες Συνεδριάσεων

Κύρια Συνεδριακή Αίθουσα Αίθουσα Αίθουσα Ballroom Επίπεδο -2
Παράλληλες Αίθουσες Αίθουσα Ypsilon, Αίθουσα Omikron Επίπεδο -1
Εκθεσιακός χώρος Foyer Ballroom & Ballroom Επίπεδο -2
Γραμματεία Συνεδρίου   Επίπεδο -1
Γραμματεία Ε.Π.Ε Foyer Ballroom Επίπεδο l-2
Χώρος Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (E-POSTERS) ΑΙΘΟΥΣΑ VIP Επίπεδο -2
Κάρτες Συνέδρων

Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό
κώδικα (barcode), προκειμένου να σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση τόσο των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά την λήξη του συνεδρίου. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν 34 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 30ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Βιβλίο Περιλήψεων

Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, ως Προφορικές - Ελεύθερες Ανακοινώσεις & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Και αυτή τη χρονιά οι εργασίες θα διατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη και παραλείψεις.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

16/12/2021

09:00 - 20:00

17/12/2021

08:00 - 20:30

18/12/2021

08:00 - 20:30

19/12/2021

09:00 - 14:00

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
16/12/2021 Τελετή Έναρξης, Χαιρετισμοί,
Παράδοση βραβείων για υποτροφίες
20:00-21:00
Αίθουσα BALLROOM II & III
16/12/2021 Δεξίωση Υποδοχής 21:00
BALLROOM FOYER
19/12/2021 Απονομή Βραβείων & Επαίνων
Τελετή Λήξης
13:00-14:00
Αίθουσα BALLROOM II & III
Διαδικτυακή Παρακολούθηση

Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Όλοι οιεγγεγραμμένοι σύνεδροι έχουν λάβει σχετικό ενημερωτικό e-mail με οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα. Οι σύνεδροι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς Ομιλητές/Εισηγητές μέσω ειδικού chatbox που θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Για οποιοδήποτε κώλυμα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου στο τηλέφωνο: 210-3668855 και email: [email protected]

COVID-19

H Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και η Εταιρεία Οργάνωσης, AFEA Travel & Congress Services, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και δηλώνουν ότι όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι επίσημες οδηγίες και συστάσεις όλων των αρμόδιων αρχών, που θα ισχύουν για την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου, θα εφαρμοστούν στο ακέραιο, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5816 της 11ης Δεκεμβρίου 2021, η είσοδος στους συνεδριακούς χώρους επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:
[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
[β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα ημέρες (90 ημέρες) μετά από αυτόν.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 16-19.12.2021

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25.10.2021

Τελετή Έναρξης: 16 Δεκεμβρίου 2021

Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων: 19 Δεκεμβρίου 2021

Επικοινωνία

210 3668853, 854, 855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας